Tiếp Nhận Thông Tin

Tiếp Nhận Thông Tin

Thông tin về vật liệu, kích thước, màu sắc, hiệu ứng gia công sản phẩm.

Tư Vấn Sản Phẩm

Tư Vấn Sản Phẩm

Phân tích và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Báo Giá, In Mẫu

Báo Giá, In Mẫu

Báo giá sản phẩm theo thông tin của khách hàng, In mẫu cho khách.

Ký Hợp Đồng

Ký Hợp Đồng

Hai bên thống nhất giá cả, thời gian sản xuất. Tiến hành ký hợp đồng

Triển Khai Sản Xuất

Triển Khai Sản Xuất

Tiến hành sản xuất sản phẩm đã thống nhất. Giao hàng,...