Điều khoản và điều kiện sử dụng

Đây là các điều khoản và điều kiện áp dụng cho website này. Truy cập và sử dụng website tức là bạn đã đồng ý với các quy định này.
Những quy định về thỏa thuận sử dụng dịch vụ của WEB360DO dành cho khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ, thay đổi hay chuyển nhượng quyền sở hữu dịch vụ.

Thỏa thuận sử dụng này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc sử dụng website cũng như các dịch vụ tại Web360do.com, Web360do.vn. Thỏa thuận này được lập bởi Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEB360DO và quý khách hàng, hiệu lực kể từ khi quý khách sử dụng website này với bất cứ mục đích nào.

1. Giải thích từ ngữ

"Web360do.vn", "Chúng tôi", "nhà cung cấp": Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEB360DO

"Bạn", "Quý khách", "Khách hàng", "Người sử dụng": Là người sử dụng website này hoặc là người mua và sử dụng các dịch vụ trên website này.

2. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

2.1 Đối với dịch vụ không gian lưu trữ (Hosting):

- Bên A có trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống và thông tin ra vào dịch vụ đăng ký, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng dịch vụ này.

2.2 Đối với dịch vụ đăng ký Tên miền (Domain):

- Bên A có trách nhiệm kiểm tra và chắc chắn rằng tên miền đã được đăng ký hoặc gia hạn trên INTERNIC (đối với domain quốc tế) hoặc VNNIC (đối với domain .VN) sau khi đăng ký hoặc gia hạn tên miền.

- Có trách nhiệm nộp bản khai đăng ký tên miền .VN cho Bên B theo quy định của VNNIC, tuân thủ các Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Thông Tin và Truyền Thông nếu Bên A có đăng ký tên miền .VN.

- Bên A có trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống quản trị tên miền và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng tên miền.

2.3 Đối với dịch vụ thiết kế website:

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu dữ liệu cần thiết theo bản đăng ký, cho bên A.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn.

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và hàng hóa bán trên website của quý khách hàng theo luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam.

3. Quyền và trách nhiệm của Web360do.vn

3.1 Đối với dịch vụ không gian lưu trữ (Hosting):

- Cung cấp cho khách hàng các thông tin tài khoản (username, password) của web hosting sau khi ký hợp đồng và nhận được thanh toán của khách hàng.

- Trách nhiệm xử lý, hỗ trợ và thực hiện các cam kết đã ghi rõ trong hợp đồng.

3.2 Đối với dịch vụ đăng ký Tên miền (Domain):

- Cung cấp cho khách hàng các thông tin tài khoản (username, password) của tên miền sau khi đăng ký.

- Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền Việt Nam, sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền quốc tế, sẽ xử lý căn cứ theo quy định của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất (ICANN). Web360do.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.

- Trong thời gian ký hợp đồng và tiến hành thanh toán, nếu tên miền bị chủ thể khác đăng ký thì Web360do.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

3.3 Đối với dịch vụ thiết kế website:

- Thực hiện các công việc được quy định trong hợp đồng ký kết giữa 2 bên.

- Thực hiện sửa lại các lỗi phát sinh cho hoàn chỉnh trong quá trình bên B tiến hành chạy thử.

- Bảo quản và bàn giao lại cho bên B các tài liệu, dữ liệu được giao để thực hiện công việc, sau khi công việc hoàn thành.